belvederevillage da reglement-belvedere-village 003

Se Belvedere Villages reglement!

REGLEMENT
GENERELLE BETINGELSER
 
1 – ANKOMST OG AFREJSE
Ankomst mellem kl. 76.00 og kl. 22.00 (mulighed for ankomst om natten med forudgående varsel).
Afrejse mellem kl. 07.30 og kl. 10.00 (mulighed for afrejse om natten med forudgående  varsel, og check out om aftenen før afrejsen).
I tilfælde af afrejse efter de angivne tidspunkter beregnes en ekstra overnatning, som anført i reglementet. For alle boligenhederne gælder minimum opholdsdagene og de angivne dage til skift  af lagener m.m. der er trykt på prislisten.
 
PRISERNE INDBEFATTER:
Det daglige gebyr  indbefatter prisen per nat for boligen, og overnatningen for det antal personer, der er anført på prislisten samt parkeringsplads for en bil. Opholdsskat er ikke indbefattet. 
 
2 - BOOKINGBETINGELSER
Det er udelukkende muligt at reservere ophold for et antal dage der er lig, eller længere, end minimum opholdsdagene, der er anført på listen. Det er muligt at anmode om et specifikt nummer på boligenheden ved bookingen, men vi forbeholder os ret til at ændre nummeret på den angivne bolig på et hvilket som helst tidspunkt, selv efter udbetaling af kautionsdepositummet og af bekræftelsen. Bookingen er  udelukkende bindende efter fremsendelse af kautionen, angivet af direktionen og af den efterfølgende skriftlig bekræftelse. Det er ikke muligt at overføre bookingen til en tredjepart uden direktionens bemyndigelse. I tilfælde af udskudt ankomst eller forskudt afrejse, betales alle de bestilte dage fuldtud. 
 
3 - AFBESTILLINGSBETINGELSER
Gæsten der afbestiller bookingen, er berettiget til tilbagebetaling af den udbetalte kaution, når den skriftlige afbestilling fremsendes mindst 30 dage før ankomstdatoen, der er angivet i bookingen. Gæsten der derimod giver skriftligt afkald på bestillingen mindre end 30 dage før ankomstdagen, og der derfor ikke benytter det bestilte ophold, er ikke berittiget til tilbagebetaling, og direktionen er derfor bemyndiget til at holde kautionsbeløbet tilbage som strafgebyr. I tilfælde af manglende tilstedeværelse på ankomstdagen, undtagen skriftlig meddelelse, betragtes boligen som ledig startende fra dagen efter selve ankomsten. 
 
4 – BETALINGER
Det tilrådes at betale regningen dagen før afrejsen på Receptionen, der tilbyder kasseservice mellem  07.30 og 21.30. Det er muligt at betale med kontanter (i henhold til grænserne der er fastsat af de gældende love), eller med kreditkort VISA, Mastercard, Cartasi, Bancomat.
 
Bekræftelse af bookingen medfører godkendelse af de generelle betingelser.
 
REGLEMENT
 
1 – GODKENDELSE
Alle personer der af en hvilken som helst grund ønsker at få adgang til boligkomplekset skal være bemyndiget af direktionen. Til dette formål, skal et identitetsdokument leveres til direktionen. Adgang og tilstedeværelse på residensen af ubemyndigede personer medfører:
- Overtrædelse af loven for offentlig sikkerhed;
- Overtrædelse af straffelovens art. 614 C.P. (ulovlig adgang på et bopæl);
- Overtrædelse af straffelovens art. 633 C.P. (ulovlig adgang på terræner og bygninger);
- Overtrædelse af straffelovens art. 624 C.P (servicetyveri);
- Kontraktsvindel.
Ved check in skal gæsten kontrollere at oplysningerne er korrekte, og desuden forpligte sig til at meddele direktionen alle afvigelser, samt eventuelle ændringer, som ankomst og afrejse af personer.
 
2 – MINDREÅRIGE:
Adgang for ikke ledsagede mindreårige (< 18 år) er forbudt. De mindreårige skal være ledsaget og bo sammen med forældrene eller med de personer, der har forælderret, der påtager sig ansvaret for at overholde boligkompleksets reglementer. De voksne er også ansvarlige for børnenes adfærd: Livlighed, opdragelse og deres krav må ikke underminere de andre gæsters ro, sikkerhed og hygiejne. 
 
3- KAUTION
For alle boligenhederne er det påkrævet at betale et kautionsdepositum (kontant) der holdes tilbage i tilfælde af eventuelle skader opstået i boligen, indretningerne eller de tilhørende udstyr.
 
4 – BESØGENDE
Direktionen forbeholder sig ret til at bemyndige adgangen for besøgende eller for gæster for en dag ved at udlevere en gratis tilladelse af kort varighed, afhængigt af boligstrukturens organisationskrav. Hvis opholdet forlænges, skal det bemyndiges af direktionen, og medfører betaling af opholdet ifølge prislisten. De besøgende må udelukkende få adgang til boligkomplekset til fods, og i løbet af de fastsatte dagtimer Kunden forpligter sig til at sørge for, at sine gæster er i besiddelse af direktionens bemyndigelse, og er ansvarlig for deres adfærd i boligkomplekset.
 
5 – KØRSELSREGLER
Alle køretøjer må kun anvendes for at komme ind eller ud af boligkomplekset i de godkendte tidsperioder, ved lav hastighed ( skridtgang) og i henhold til de pågældende vejskilte.
 
6 – OVERHOLDELSE AF RO PÅ STRUKTUREN
Man skal sørge for at undgå adfærd, aktiviteter, lege og brug af udstyr, der risikerer at forstyrre boligkompleksets gæster under alle døgn- og nattimerne.
 
7 – BRUG AF SPORTSANLÆGGENE
Brug af sports- og af forlystelsesanlæggene er på brugerens eget ansvar og risiko. Det er udelukkende tilladt at bade i swimmingpoolerne i løbet af de angivne tidsperioder. Uden for disse perioder, er badning strengt forbudt, og direktionen fralægger sig ethvert ansvar.
 
8 – FORBUD
Hunde er ikke velkomne, og på alle boligenhederne er det forbudt at medbringe husdyr af alle arter.
Det er desuden forbudt:
- At smide affald uden for de dertil beregnede beholdere;
- Bruge barbecue;
- Beskadige vegetationen;
 
9 – SÆRSKILT INDSAMLING
Boligkomplekset går ind for særskilt indsamling. Af denne grund beder vi vores gæster at benytte på korrekt måde de miljøvenlige områder og affaldskurvene, der er placeret i boligkomplekset. 
 
10 – TABTE GENSTANDE
Genstande fundet i boligkomplekset skal leveres til direktionen af hensyn til de lovmæssige bestemmelser.
 
11 – ANSVAR
Direktionen kan ikke holdes ansvarlig for:
- Eventuelle tyverier af genstande eller andre værdier, der ikke er blevet udleveret og godkendt af direktionen til opbevaring;
- Skader forårsaget af andre gæster, af force majeure, af naturlige katastrofer, insekter, sygdomme, epidemier, også fra planter,  nedstyrtning af grene eller af frugter, der hænger på træerne.
 
12 – AFREJSE
For at undgå mulige ventetider på afrejsedagen, tilrådes det, at betale regningen dagen før afrejsen. Også rejsebureau gæsterne, der allerede har udbetalt opholdet, skal tjekke ud muligvis dagen før afrejsen, betale eventuelle ekstraafgifter og opholdsskatten. I det tilfælde lejligheden ikke efterlades inden kl. 10.00 på afrejsedagen, skal gæsten betale for en ekstra overnatning. Direktionen forbeholder sig retten til at kontrollere lejlighedens tilstand, og debitere eventuelle skader eller brud.  
 
Direktionen forbeholder sig ret til at bortvise dem som, efter eget indiskutabelt skøn, overtræder reglementet eller der på andre måder forstyrrer roen og sindet af boligkomplekset, skader fælleslivets gode orden og kompleksets interesser.  Gæster der allerede er blevet bortvist eller bebrejdet må ikke vende tilbage på boligkomplekset uden en specifik ny bemyndigelse af direktionen.
 
TIDSPLAN
·       Besøgende 10.00 - 22.00
·       Ankomster 16.00 - 22.00
·       Afrejser inden kl. 10.00
·       Receptionskontor  07.30 - 22.00
·       Kasseservice 07.30 - 21.30
·       Supermarked 08.00 - 12.00 15.00 - 19.00
·       Restaurant 08.00 - 23.00
·       Bar 08.00 - 23.00
 
Adgang på boligkomplekset medfører godkendelse og fuld overholdelse af dette reglement, som eventuelt kan suppleres, adskilt, med andre ekstranormer, som Direktionen skønner bedst egnede til en bedre organisation på boligkomplekset. 
 
Tak for samarbejdet.
Vi ønsker Dem god ferie i Belvedere Village!

Til din næste ferie:

belvederevillage da reglement-belvedere-village 004

7 night special offer

5% discount on a minimum of 7 nights stay in 2024
belvederevillage da reglement-belvedere-village 005

3 midweek nights

5% discount on a minimum of 3 midweek nights in 2023
FERIECENTERET IL VILLAGGIO BELVEDERE
For en drømmeferie

Indhent oplysninger