belvederevillage nl reglement-belvedere-village 003

Ontdek het reglement van Belvedere Village!

VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN
 
1 – AANKOMST EN VERTREK
Aankomst van 17.00 tot 22.00 (nachtaankomst mogelijk met voorafgaande mededeling).
Vertrek van 7.30 tot 10.00 (nachtvertrek voor 7.30 mogelijk met voorafgaande mededeling en check-out de avond voor het vertrek).
Bij vertrek na de in het reglement aangegeven tijd wordt er een extra nacht berekend. Voor alle wooneenheden geldt een minimum verblijf en specifieke wisseldagen aangegeven in de prijslijst
 
DE PRIJS IS INCLUSIEF:
Bij het dagtarief is inbegrepen de nachttarief van de accommodatie maal het aantal nachten en het aantal personen plus een parkeerplaats voor 1 auto. De toeristenbelasting is niet inbegrepen.
 
2 - RESERVERINGSVOORWAARDEN
Er worden alleen reserveringen aanvaard voor verblijven met een minimale verblijfsduur zoals aangegeven in de prijslijst. Tijdens de reservering is het mogelijk een specifieke wooneenheid aan te vragen, we behouden ons echter het recht voor om op ieder moment de toegewezen wooneenheid te veranderen indien wij dat nodig vinden, ook na toezending van de aanbetaling en na de bevestiging. De reservering wordt alleen geldig na de betaling van het door de directie aangegeven bedrag en de daarop volgende schriftelijke bevestiging. Het is niet mogelijk de reservering aan derden over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de Directie. Bij late aankomst of vervroegd vertrek dienen alle gereserveerde dagen volledig betaald te worden.
 
3 - ANNULERINGSVOORWAARDEN
De gast die een reservering annuleert heeft recht op terugbetaling van het overgemaakte bedrag als de schriftelijke mededeling minstens 30 dagen voor de in de reservering aangegeven aankomstdatum geschiedt. De gast die de reservering schriftelijk annuleert binnen 30 dagen vanaf de in de reservering aangegeven datum en die geen gebruik maakt van de gereserveerde accommodatie heeft geen recht op een vergoeding en de residence heeft het recht om het overgemaakte bedrag in te houden als vergoeding. Als op de dag van aankomst de gasten niet verschijnen en er is geen schriftelijke mededeling geweest zal de wooneenheid al vanaf de dag na aankomst als vrij beschouwd worden.
 
4 – BETALINGEN
We raden aan het saldo de dag voor het vertrek te betalen bij de Receptie die de volgende openingstijden aanhoudt: 7.30 – 21.30. De betaling kan met contant geld (volgens de wet) of met credit cards VISA, Mastercard, Cartasi, Bancomat, geschieden.
 
De bevestiging van de reservering betekent de aanvaarding van de algemene voorwaarden.
 
REGLEMENT
 
1 – CHECK-IN
Iedereen die om welke reden dan ook de Residence wil betreden moet een toestemming van de Directie hebben. Hiervoor moet aan de directie een legitimatiebewijs van iedere persoon worden afgegeven voor de wettelijke verplichte registratie. Personen die zonder toestemming de Residence betreden of zich daar begeven maken zich schuldig aan:
- overtreding van de Publieke Veiligheidswet;
- overtreding van art. 614 C.P. (huisvredebreuk);
- overtreding van art. 633 C.P. (invasie terrein en gebouw);
- overtreding van art. 624 C.P (beroving van diensten);
- contractbreuk.
Bij het inchecken moet de gast de juistheid van de registratie controleren en de onjuistheden melden bij de Directie en wijzigingen, aankomst en vertrek van personen tijdig meedelen.
 
2 – MINDERJARIGEN:
De toegang aan minderjarigen (<18 jaar) zonder begeleiding is verboden. Minderjarigen moeten worden begeleid door volwassenen en ze moeten verblijven bij hun ouders of bij personen met ouderlijke rechten, die de verantwoordelijkheid dragen voor de waarneming en naleving van de bestaande regels van de Residence. De volwassenen dragen ook de verantwoording voor het gedrag van hun kinderen, van wie de levendigheid, de opvoeding en wensen niet ten koste gaan van rust, veiligheid en hygiëne van de andere gasten.
 
3- WAARBORG
Voor alle wooneenheden is er een betaling van een borg verplicht (in contanten) die zal worden berekend voor eventuele schade aan de woning, aan de inrichting en aan de uitrusting.
 
4 – BEZOEKERS
De Directie behoudt zich het recht voor om toestemming te geven voor de toegang van bezoekers en daggasten; een kort bezoek is gratis mits dit compatibel is met de organisatorische eisen van het complex. Eventuele verlenging van dit bezoek dient door de Directie goedgekeurd te worden en is mogelijk tegen de betaling van het tarief uit de prijslijst. De bezoekers mogen de Residence uitsluitend te voet betreden en alleen volgens de aangegeven bezoektijden. De Klant van de Residence moet controleren dat zijn bezoekers de toestemming van de Directie hebben en hij is verantwoordelijk voor hun gedrag binnen de Residence.
 
5 – INTERN VERKEER
Alle voertuigen mogen uitsluitend gebruikt worden om het complex op en af te rijden, en alleen in de aangegeven tijden, met een matige snelheid (voetstaps) en met inachtneming van de aangegeven borden.
 
6 – INACHTNEMING VAN DE STILTE UREN
Op ieder uur moet vermeden worden dat door gedrag, activiteiten, spelletjes, gebruik van geluidsapparaten en van alle geluidsapparatuur in het algemeen overlast wordt veroorzaakt.
 
7 – GEBRUIK VAN DE SPORTUITRUSTING
Het gebruik van sport en recreatiefaciliteiten geschiedt volledig op eigen risico van de gebruiker. Het is toegestaan om in de zwembaden te zwemmen alleen gedurende de aangegeven openingstijden. Buiten deze openingsuren is het zwemmen streng verboden en de Directie ziet af van iedere aansprakelijkheid.
 
8 – VERBODEN
Honden zijn niet toegestaan en in de wooneenheden zijn alle soorten huisdieren verboden.
Het is bovendien ook verboden om:
- afval te dumpen buiten de daarvoor bestemde afvalbakken;
- barbecue te gebruiken;
- Bomen en planten te beschadigen;
 
9 – GESCHEIDEN AFVALVERZAMELING
De Residence is bijzonder gevoelig voor de zorg voor gescheiden afvalinzameling, om deze reden verzoeken we onze Gasten om op de juiste wijze met dit ecologisch afvalsysteem om te gaan en gebruik te maken van de verscheidene hiervoor bestemde verzamelpunten en afvalbakken aanwezig op de Residence op correcte wijze te gebruiken.
 
10 –GEVONDEN VOORWERPEN
De gevonden voorwerpen moeten bij de Directie worden afgegeven volgens de wettelijke voorschriften.
 
11 – AANSPRAKELIJKHEID
De Directie aanvaardt geen aansprakelijkheid:
- voor diefstal van waardevolle voorwerpen die niet in bewaring zijn gegeven;
- voor schade veroorzaakt door andere Gasten, door overmacht, door natuurrampen, insecten, ziektes en epidemieën ook veroorzaakt door planten, door vallende of hangende takken of vruchten.
 
12 – VERTREK
Om vertragingen op de dag van vertrek te voorkomen kunt u het beste de dag ervoor betalen. Ook de Gasten van touroperators die reeds betaald hebben moeten het liefst de dag voor het vertrek uitchecken, en eventuele extra’s en de toeristenbelasting betalen. Indien het appartement niet voor 10.00 uur van de dag van vertrek wordt verlaten moet de Gast een extra overnachting betalen. De Directie behoudt zich het recht voor om de toestand van het appartement te controleren en eventuele schade op de gasten te verhalen.
 
De Directie behoudt zich het recht voor om iedereen die, naar eigen oordeel, de huisregels niet naleeft of de rust en harmonie van andere gasten en dus het gemeenschapsleven verstoort te en de belangen van de Residence benadeelt te verwijderen. Gasten die reeds uitgezet zijn of berispt mogen niet meer tot de Residence toetreden mits er een nieuwe specifieke toestemming van de Directie is.
 
TIJDEN
·       Bezoekers 10.00 - 22.00
·       Aankomst 16.00 - 22.00
·       Vertrek voor 10.00
·       Receptie 7.30 - 22.00
·       Kassa 7.30 - 21.30
·       Supermarkt 8.00 - 12.00 15.00 - 19.00
·       Restaurant 8.00 - 23.00
·       Bar 8.00 - 23.00
 
De toegang tot de Residence betekent een algemene aanvaarding en totale naleving van het reglement dat met extra normen aangevuld kan worden indien de Directie dit nodig mocht vinden voor de verbetering ervan.
 
Hartelijk dank voor uw medewerking.
We wensen u een prettig verblijf bij het vakantiepark Belvedere Village!

Voor uw komende vakantie:

BELVEDERE VILLAGE
Voor een droomvakantie

Vraag om informatie